Hermina Happy Land Passzívház – ablakok

Ez Rolls- Royce kategória, ez nem egyszerű műanyagablak, ilyen drága ablakokat sehol máshol nem adnak Neked, de főleg nem abban az ár kategóriában, melyben most lakást keresel!

Az ablakok az épületburok lánc legdrágább, de még sajnos így is - hőátbocsátási értéküket tekintve - a leggyengébb elemei. Az ablakok U értéke - passzívházak esetében elvárás, hogy ez a teljes nyílászáróra számítva kisebb legyen mint 0.80 W/m²K, az üvegre meg min. 0.70 W/m²K - a falakéinak többszörösei. Az épület egészére vetítve általában a legnagyobb hőveszteség is az ablakokon realizálódik. Ugyanakkor gyakorlatilag ez az egyik legfontosabb építészeti eszközünk, amellyel a hőnyereségek alakulását (szoláris nyereség) is jelentősen befolyásolni tudjuk.

A 3 rétegű üvegezésről, az üveg U értékéről (hővezetési tényezőjéről - Ug) valószínűleg mindenki hallott. Ugye itt is az a lényeg, hogy ez az érték mennél alacsonyabb legyen, de ez önmagában még messze nem elegendő.

A többrétegű üvegezésben a hőáramlást az üvegtáblák közötti gáztöltés akadályozza, ez a réteg biztosítja a ’szigetelést’. Ez az elválasztó réteg értelemszerűen az üvegtáblák éleinél megszűnik, az ott alkalmazott szerkezet a különböző hőmérsékletű üvegtáblákkal közvetlenül érintkezve azokat összeköti. Így rajta keresztül felerősödik a hőenergia vándorlása, ezek az elemek az üvegezés kialakításában mint hőhíd működnek.

Ezért kiemelten fontos ezeknek a csomópontoknak a szakszerű, termikusan elválasztott kialakítása. Igényes ablakokban ezért hagyományos alumínium távtartók helyett nemesacél vagy egyéb speciális anyagú megoldásokat alkalmaznak. Szintén javítja az üvegezés minőségét, ha a peremkötést a sarkoknál hajlított (és így végtelenített) módon alakítják ki, és nem a hagyományos, dugaszolt megoldást alkalmazzák.

Az üvegezés szigetelési értékét befolyásolja még természetesen a gáztöltés módja (jelenleg a kripton ebből a szempontból a legkedvezőbb), a gázréteg vastagsága (3 rétegű üvegezés esetén a jó minőségű üvegszerkezet teljes vastagsága elérheti a 42-48 mm-t) és a tér gázzal való kitöltöttségének aránya (a legjobb minőségű ablakoknál a 95% feletti érték sem ritka úgy, hogy akár 10 éves garanciát is vállalnak a 92% feletti gáztöltöttségre).

Az üvegezésnek a szigetelésen felül van még egy nagyon – passzívházakban kiemelten - fontos szerepe, és ez a napsugárzás hőtartalmának átengedése, az u.n. szoláris hőnyereség. Így nagyon fontos figyelnünk azt az értéket is, ami megmutatja, hogy a külső üvegfelületre jutó napsugárzás hőenergia tartalmának hány százalékát engedi át az üvegezés. Jó minőségű üvegezésnek az alacsony U érték mellett ezért mennél magasabb 'g' értékkel (passzívházak esetében elvárás a legalább 50%) kell rendelkeznie. A két érték általában részben egymás ellen is dolgozik (az üvegtáblák felületére felhordott bevonatok eltérő hatásai miatt), így az optimális, az épülethez ideális üvegezés megtalálása komoly feladat.

Energia hatékony épületeknél törekszünk a napsugárzás, a szoláris energia mennél nagyobb hányadának hasznosítására. A napsugárzás energiatartalmának hasznosulását az ablakkeret kialakítása is segítheti. Ha a lehetőségek mellett minél keskenyebb keretet alkalmazunk (csökkentjük a kerethányadot), akkor az adott nyílásméret mellett fajlagosan nagyobb üvegfelület marad szabadon.

A Hermina Happy Land Passzívház ablakianak kialakításánál az ideális keretkialakítás (kevesebb keret, nagyobb üvegfelület) következtében jelentkező magasabb szoláris nyereség miatt összehasonlíthatatlanul jobb energetikai eredményt érhetünk el, mint bármely egyéb ablak esetében. Ez Rolls Royce kategória.

A keretkialakításnál, műanyag ablakok esetében sokszor hallani a kamrák számára való hivatkozást. Természetesen ez is egy fontos elem, de önmagában ez sem elegendő. Legalább ilyen fontos, hogy a tok és szárny közötti tér is meg legyen osztva tömítéssel (közép tömítés, 3 szoros tömítés), valamint az üvegtábla körüli kamra (üvegezési hézag) is osztott legyen, akár ragasztóval vagy más módon.

És természetesen mindezek mellett a keretnek is jól szigeteltnek, kellően merevnek, hőhíd optimalizáltnak, jól tömítettnek, légzárónak is kell lennie.

Végezetül egy példa, ami érzékletesen mutatja be, hogy milyen fontosak ezek a nüansznyinak tűnő dolgok, és milyen sok is múlik ezeken:

Az éves szoláris hőkínálat - a napsugárzás energiatartalma - 630 kWh/(m²a),,

A grafikonon ábrázolt adatokból is leolvasható, hogy az ablakok hőveszteség csökkentésének, valamint ezzel egyidőben a szoláris energia hasznosulásának miért van olyan kiemelt szerepe. Kevésen múlik, hogy az ideális, déli tájolású ablak a téli energiamérlegben pozitív, vagy negatív előjellel vesz-e részt.

MEGFELELŐ TERVEZÉS ÉS KIALAKÍTÁS MELLETT AZ ABLAK AZ ENERGIA-NYERESÉG EGYIK FONTOS ESZKÖZE LEHET, DE EZ AZ ABLAK SOKAT FOG ÉRNI, MERT EZ JÓ ABLAK, EZ EGY ROLLS ROYCE MINŐSÉGŰ ABLAK. A MI VÁSÁRLÓINK EZT KAPJÁK.

Bezárás